Apocalyps…, hoe moest ik dat in godsnaam schilderen? De titel riep niet echt vrome en plezierige gedachten bij me op. Dat was lastig want ik ben geen sombere schilder, ik gebruik het positieve in me om beelden, schilderijen, te creëren. Ik schilder het leven om te kunnen leven en kan niet zomaar verdoemenis uitbeelden.
Na enige Bijbelstudie en het gebruik van de dikke van Dalen (reeks chaotische, dramatische gebeurtenissen, die doen denken aan het einde van de wereld; het laatste boek van de Bijbel: de Openbaring van Johannes’) en gesprekken met mijn partner begon zich wat in mijn hoofd te vormen.

De symboliek van de Apocalyps moest ik vertalen naar de 21ste eeuw, de tijd waarin ik leef. Ik ging kijken naar de dreiging die er boven mijn wereld hangt. Had ik toch mooi geluk dat er ook tegenwoordig nog genoeg ellende in de wereld is! Blijkbaar hebben wij mensen in elk tijdperk een Apocalyps nodig om als samenleving te kunnen voortbestaan. De wereld is er nog steeds ondanks oorlogen, droogte, honger, milieuvervuiling, energieverspilling, enzovoort. Blijkbaar zit er in elke Apocalyps een kiem die vruchtbaar is en telkens opnieuw zorgt voor een nieuw begin.

Voor mij de inspiratie om in mijn schilderijen de dreiging van deze tijd weer te geven, maar ook af te beelden dat elke Apocalyps mogelijkheden voor nieuw leven biedt………….en het is de kunst dat je dat ziet!

Groesbeeks Gemengd Koor is te vinden op het internet: www.groesbeeksgemengdkoor.nl

  voorbeeld van 1 van de 12 afbeeldingen met bijbehorende tekst

'.......zij zullen in het wit gekleed met
mij rondgaan,omdat zij het waard zijn'.

      HOOP

Bevroren, te nat of uitgedroogd.
Uit het warme of uit het koude ontstaat
steeds opnieuw leven.