'Liefde is de moeite waard om aan te blijven werken'(publicatie 2012)

Liefde raakt een gevoelige snaar. Afhankelijk van stemming, zwakker of strakker gespannen. Het brengt muziek in leven en een glimlach op lippen. Maar liefde laat zich niet altijd leiden, het brengt leven maar ook lijden. Gods liefde-volle wegen zijn ondoorgrondelijk!

‘Liefde’ is een interessant thema voor een kunstenaar. De een denkt bij liefde aan erotiek en een ander aan eeuwigdurende trouw.  Lees meer

'Een aquarellist tussen kunst én water'
(publicatie 2010)

Penselen, verf en ezel zijn ingepakt voor een reis naar prachtige straatjes, geveltjes en niet te vergeten kanalen. Venetië, ervaar ik als een ‘un amico fedele’ die ik jaarlijks opzoek. Het weerzien met mijn trouwe vriend is ook deze keer weer overweldigend. Lees meer


‘Een reis in een lijst’
Impressies van een proces van creatieve chaos
(publicatie 2008)

Eens in de zoveel jaren maak ik met mijn partner Wilco een ‘werkstop’. We laten onze dagelijkse werkzaamheden achter ons en gaan een paar maanden ‘on bike’ om tijdelijk een ander leven binnen te fietsen. Deze winter hebben we de Hollandse en Belgische kou ingeruild voor zeven weken zonneschijn én links fietsen in Nieuw Zeeland. Lees meer


'Apocalyps’
De symboliek van de Apocalyps vertaald naar de 21ste eeuw (publicatie 2007)

Het is leuk als je als kunstenaar gevraagd wordt mee te werken aan een project. Samenwerken met een koor is dan weer iets totaal nieuws. Nadat ik enthousiast ‘ja’ had gezegd moest ik ermee aan de slag.…. Lees meer